HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییان اصلاح طلب

"بهائی بودن یعنی جمیع عالم را دوست داشتن و با کل بشر مهربان بودن، در خدمت به نوع کوشیدن، ودرسبیل صلح عمومی و ترویج اخوت حقیقی همت کردن."عبدالبهاء

آن ها ادعا می کنند که آیین میانه رو و روحانی بهاءالله و عبدالبهاء هستند و به وضوح مسیری جدید جدای از فرقه متعصب و بنیادگرای اسلامی حیفایی ها در پیش گرفته اند، که بربنیان الواح وصایای مجعولشان بنا نهاده شده و مروج مرامی دستکاری شده است که قصدش واداشتن فرد مؤمن به سرسپردگی به استبداد تشکیلاتی نامشروع و تحریف شده است . آن ها تعالیم خود را از روث وایت، میرزا احمد سهراب، جولی چانلر و دیگران گرفته اند. کتاب ها و نشریات وایت، سهراب، و چانلر این دیدگاه را زنده نگهداشته اند، در حالی که تحولات و مناقشات سه دهه اخیرجامعه امر، چندین هزار بهایی را بر آن داشته تا خود عمق واندازه بدنامی و بی حرمتی آیین بهاءالله را دراثر بهره برداری کسانی که  در پی شهرت و قدرت و سود دنیوی و منافع مادی خود هستند، بیازمایند. رهبری این گروه ازبهاییان با فردریک گلایشر است.

مقالات بهاییان اصلاح طلب

ذات احدیه جهانی ناپایدار و فانی آفریده است، که در آن هیچ چیز بقا ندارد و کل بشریت در معرض دگرگونی وضعف در سلامتی و ساختار جسمانی است ، محدوده های هستی بشر که او بنا نهاده و تنها خود بدان آگاه است.

 با درکی فزاینده از نزدیکی اجل، احساس می کنم که ناگزیرم عقیده ام رادر مورد آنچه که حقیقت آیین بهایی میدانم، مکتوب نمایم . در حالی که بیش از سی سال عضو آن و شاهد یا درگیر بسیاری از کشمکش ها و مباحثات بوده ام و تکاپوی بسیاری نفوس دیگر برای درک حقیقت را بررسی نموده یاشاهد بوده ام .

بااندیشیدن به مارتین لوتر و جان ویزلی، احساس می کنم بویژه به عنوان یک وظیفه وتعهد نوشته‌ای شامل نظرات خودم را برای گردهمایی بهاییان اصلاح طلب که انشاءالله یک روزگردهم می آیند تا آیین میانه رو و روحانی بهاءالله و عبدالبهاء را بازسازی و احیا کنند و به وضوح مسیری جدید جدای از فرقه متعصب و بنیادگرای اسلامی حیفایی ها در پیش گیرند، که بربنیان الواح وصایای مجعولشان بنا نهاده شده و مروج مرامی دستکاری شده است که قصدش واداشتن فرد مؤمن به سرسپردگی به استبداد تشکیلاتی نامشروع و تحریف شده است .

۱-

«امري که لم يزل و لا يزال مقصود نبيّين و غاية رجای مرسلين بوده به اراده مطلقه و مشيّت نافذه ظاهر شده اوست موعودی که جميع کتب الهی به او بشارت داده»

- بهاءالله وارث و مبین تعیین شده بهاءالله عبدالبهاست.

۳-

طبق کارشناسی علمی دکتر سی آینسورث میشل، مفاد الواح وصایای ادعایی عبدالبهاء مدرکی جعلی است: باید گفت که نوشته با این فرضیه که همه اش توسط یک نفر نوشته شده باشد نمی سازد. مقایسه‌ای  دقیق و جزء به جزء ازدستخط معتبربا نوشته تمام صفحات باصطلاح الواح وصایا . . . فاقد نشان و شباهتی از ویژگیهای دستخط عبدالبها در نمونه معتبر بود. " دکتر سی آینسورث میشل، گزارش در مورد دستخط نشان داده شده در تصاویر وصیت نامه ادعایی عبدالبهاء، کتابخانه کنگره، 1930

۴-

تشکیلات بهایی پایه گذاری شده بر سند جعلی شامل نوشته های شوقی افندی به گونه‌ای اجتناب ناپذیرمعیوب و ناقص است: "تناقضی واضح میان این بخش از وصیت نامه و تعالیم او درطول حیاتش وجود دارد." عبدالبهاء هرگزدر هیچ خطابه و نوشته ای کوچکترین اشاره‌ به جانشینی برای خود نکرده بود . بر عکس، تعدادی از خطابات او در مراسم مختلف برداشتی خلاف این را القاء میکند."

- میرزا احمد سهراب. الواح وصایای عبدالبهاء، یک آنالیز. نیویورک: انتشارات یونیورسال،1944.

۵-

پیامد های مدرک بدلی در نسل ها و دهه های بعدانعکاس یافته است، همان گونه که روث وایت به درستی دریافت: « چه وصیتنامه ادعایی عبدالبهاء صحیح باشد چه جعلی باشد، آثار حاصله از تشکیلات شوقی افندی و محفل روحانی ملی بهاییان به معنای ادعانامه ای تاریخی علیه آن است. » [ تأکید از نسخه اصلی ] همانگونه که تعصبات قرون وسطایی نشانه مسیحیت نبود، این تشکیلات نیز نشانگر آیین بهایی نیستند.

- روث وایت. Abdu'l-Bahá's Will and Testament Questioned. Beverly Hills: White, 1946

۶-

"جنبش بهایی تشکیلات نیست. جنبش بهایی را نمی توان مقید به تشکیلات کرد."

-     عبدالبهاء.

نکته نهفته در این پارادوکس این است که بهاییان رابه درک معنای آن و بازگشت به تعالیم جهانی آزادی خواهانه بهاءالله و عبدالبهاء و آثارشان فرامی خواند.

۷-

بنیان گزاران آیین بهایی آیینی متعادل، فراگیر، جهانی و مبتنی بر دموکراسی دینی تبلیغ نمودند که به دور از دیکتاتوری خداسالارانه جدایی دین از سیاست را تعلیم میداد، علم رادرقلمرو خودش محترم می داشت، و همانگونه که در "رساله سیاسیه" عبدالبهاء آمده است هریک عمیقا برگرفته از وظیفه و مسئولیت اجتماعی بود.

۸-

هر ساله آثار بهاءالله توسط کسانی که آن ها را تا سطح یک علامت تجاری و حق نشر تنزل دادند دوباره برای بشریت چاپ می شود.

۹-

بهاییان اصلاح طلب آنان را که نفرت و طرد و اتهامات بی پایان رابرگزیده‌اند رها ساخته اند تا با گذار از الواح وصایای جعلی و قانون پرستی احمقانه درپی روح برادری و عشق، درک و دانش،  دعا و مناجات، عبادت و اجتماع، خدمت به کشور خود و جهان بشریت باشند.

بااعلام اطمینان عبدالبهاء ازورود بشریت به مرحله بلوغی که فرد می‌تواند مستقلا تحری حقیقت نماید، بهاییان اصلاح طلب، دراین عصر فراگیر جهانی تعلیم بهاءالله را در لوح ابن الذئب که با واگذاشتن آنچه مال قيصر است به قيصر قلوب بشر رابه خود اختصاص داده ، دیدگاه کثرت گرای او، رازی را که فراترازادراک است تصدیق می کرده ومیپذیرند.

بهاییان اصلاح طلب همه بهاییان و تمام بشریت را به محفل سرور، صلح، عشق، برادری دعوت می کنند تا متواضعانه با هم درپی مشیت او و خدمت به تمام مردم و ملیت های این جهان گردان باشند.

بهاییان اصلاح طلب در آفریقا، اتیوپی، استرالیا، استریا، کانادا، بریتیش کلمبیا، کبک، کوبا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، پاکستان، سوئد، آمریکا، کالیفرنیا، لوس آنجلس، سان دیگو یافت می شوند.

وبسایت ها :

http://www.ReformBahai.org

http://www.fglaysher.com/reformbahai/