HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییان تابع شرایط میثاق (گروه جنسن، میسولا، ام تی)

نام : BUPC

اعتقاد :

ولی امر

(ولی امر از افنان)      

شوقی افندی

اولین ولی امر

(اولین ولی امر از اغصان )

چارلز میسون ریمی

دومین ولی امر

(دومین ولی امر از اغصان )

جوزف پپه

سومین ولی امر

(سومین ولی امر از اغصان )

نیل چیس

این گروه بهایی یک ولی امر، شورای بین‌المللی بهائی، و بیت العدل جهانی دارد ولی مؤسسه ایادیان امر ندارد.

وبسایت ها :

 بهائیان تحت شرایط میثاق .

http://www.bupc.org/

وبسایت اصلی BUPC ، بازنگری اصلاح شده یک سایت BUPC قدیمی تر در BUPC مونتانا.

 http://bupc.montana.com

 

Alaska's Northern Lights Baha'i Faith

آیین بهایی شفق شمالی آلاسکا


 آیین بهایی : شبکه بهاءالله
بهایی آنلاین ، کتابخانه اطلاعات در مورد بهاءالله با آثار بهایی.

http://www.alaska.net/%7Epeace/

 

 دخول افواج مقبلين نوشته جی.تی.لمب آیین بهایی طبق تفسیر بهائیان تحت شرایط میثاق و پیوند های دیگر منابع وسایت های آنان.

 http://www.entrybytroops.org/

 

 بیت العدل جهانی

سایتی شامل پیشگویی های گوناگون ،موضوعات مربوط به میثاق و رسوایی ها از دیدگاه بهائیان تابع شرایط میثاق.

http://www.uhj.net

 

شبکه آیین بهایی سایت بیت العدل جهانی BUPC آشکارا با مخالفت محفل روحانی ملی آمریکاروبروست.

 

توضیحات و انتقادات دکتر للاند جنسن به نظر می آید که مربوط است به :

(1)        سیرتحول درک دکتر جنسن از آیین بهایی، و:

(2)        رد ادعای ولایت امر نیل چیس .

http://www.bahaifaith.net

 

سایتی متعلق به بهائیان هندی تابع شرایط میثاق.

دیدگاهی از آثار بهایی را از چشم انداز بهاییان تابع شرایط میثاق ارائه میدهد.در حال حاضر برقرار نیست.

http://india.bupc.org/

 

مقالات ویکی پدیا در مورد للاند جنسن ، دومین شورای بین المللی بهایی و نیل چیس را ملاحظه فرمایید.