HOME | ENGLISH WEBSITE
 

جامعه تاریخ جدید

این ها پیروان میرزا احمد سهراب هستند.

میرزا احمد سهراب (18932958) از سال 1912 تا 1919 منشی و مترجم عبدالبهاء بود. او یک نویسنده بهایی آمریکایی-ایرانی بود که جامعه تاریخ جدید و کاروان خاور و باختر در نیویورک را بنیان نهاد و در سال 1939 توسط شوقی افندی از آیین بهایی طرد شد.

در سال 1911 او سازمانی به نام انجمن آموزشی ایرانی- آمریکایی تاسیس کرد. او به همراه لوییس ستویوسانت چانلر و همسرش جولی با هم جامعه تاریخ جدید را در سال 1929 به عنوان یک روش تبلیغ غیر مستقیم تعالیم آیین بهایی تشکیل دادند.

کاروان خاور و باختر

جامعه تاریخ جدید در سال 1930 کاروان خاور و باختر رابرپا کرد و خانه ی چانلردر نیویورک خانه کاروان نامیده شد. این بنیاد به منظور آماده کردن کودکان و جوانان برای پیوستن به جامعه تاریخ جدید طراحی شده بود. این گروه فصلنامه ای به نام کاروان داشت .

جدایی از شوقی افندی

 بین سهراب و هوریس هالی ،"یکی از گردانندگان تشکیلات بهایی آمریکایی"رو در رویی واقع شد. ولی سهراب ازپذیرش نظارت محفل روحانی نیویورک برامور جامعه تاریخ جدید سرباز زد. از آن جا که در آن زمان هالی عضو محفل روحانی ملی بود، این امرمنجر به مقابله ای شد که به طرد سهراب و چانلر ها از جامعه بهایی انجامید.

محفل روحانی ملی آمریکا علیه سهراب شکایت قانونی می کند

در سال 1941 آلن مک دانیال و دیگران به عنوان اعضای محفل روحانی ملی در تلاش برای بازداشتن سهراب از استفاده از نام بهایی علیه او شکایت می کنند . این شکایت در دادگاه عالی ایالت نیویورک بایگانی می شود. قاضی رأی به تبرئه داد و بیان کرد که "شاکی حق ندارد نام یک دین را انحصاری کند. متهم که ادعا می کند عضو همان دین است، حق یکسانی برای استفاده  از نام دین دارد ...". قاضی یادآور شد که رأی قابل تجدید نظر است و محفل روحانی ملی درخواست استیناف داد ولی دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

سهراب در دادگاه با شوقی افندی وارد دعوا میشود.

پس از طرد، سهراب با دیگرمخالفین شوقی افندی ائتلاف کرد. بخشی از این ترکیب یک پرونده دادگاهی بود که توسط قمر بهایی، جلال و نوه ی میرزا موسی و بقیه در حدود سال 1950-1951 مطرح شد که حق شوقی افندی را برای انجام کارهای ساختمانی عمده در مورد مقبره بهاءالله به چالش میکشید. یکی از شاهدان کلیدی آن ها نیر افنان مدت کوتاهی قبل از طرح پرونده مرد و کار بجایی نرسید.

سه فرقه بهایی تلاش کردند که بر روی قبر میرزا یحیی مقبره بسازند.

یکی از اوج های این یک جلسه بود که در فاماگوستا در اواخر دهه 1950 برگزار شد. نمایندگان تمام سه نسل اصلی بهایی حاضر بودند شامل: جلال ازل نماینده پیروان میرزا یحیی (بیانی ها)، عصمت و دیگران نماینده پیروان میرزا محمد علی (بهاییان موحد)، و احمد سهراب نماینده آن ها که با هر گونه تشکیلات مخالفت داشتند. یکی از اهداف این کنفرانس ساختن یک مقبره بر روی قبر میرزا یحیی بود، ولی پروژه به ثمر نرسید.

سهراب در 20 آوریل 1958درگذشت. در آگهی درگذشتش از او به عنوان "رهبرجنبش بهاییان اصلاح طلب در ایالات متحده ودستیار مدیر کاروان خاور و باختر" یاد شد.

در سال 2004 H-net یک وبسایت علمی که توسط دانشگاه ایالتی میشیگان و علوم اجتماعی و انسانی آنلاین پشتیبانی می شود، نوشته های میرزا احمد سهراب را که بیش از هشت سال به عنوان منشی و مترجم در خاور میانه و در سفرهای اروپایی و آمریکایی عبدالبهاء در خدمت او بود، به شکل دیجیتالی درآورد. در چند کتاب سهراب مخصوصاً در "سکوت شکسته": تاریخ تلاش امروز برای آزادی ادیان  (1942) و الواح وصایای عبدالبهاء : یک بررسی (1944)، سهراب مطرح می کند که طی دهه ی 1920 و 1930 آیین بهایی کاملا در مسیراستحاله به یک تشکیلات سرکوبگر، برای بهره برداری از افراد افتاده بود وبا گذشت هر سال ازاعتدال و عمدتا آزادیخواهی دموکراتیک بهاءالله و عبدالبهاء دورتر میشد. سهراب منبع پیدایش مشکلات وجدان و آزادی مذهب را در میل برخی از بهاییان آمریکایی قدیمی برای کنترل مطلق میدانست، که از کلیسای کاتولیک رومی و دیگر اشکال سازمان های دینی استبدادی تقلید شده، که برداشت شدیدا تعصب آمیز شوقی افندی رااز الواح وصایای عبدالبهاء هدایت و تشویق می کند.

کارهای منتخب میرزا احمد سهراب

Mirza Ahmad Sohrab. I Heard Him Say. Words of Abdu'l-Bahá as Recorded by his Secretary. New York: The New History Foundation, 1937.
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/archives/SohrabIHHS.pdf

Ahmad Sohrab's Broken Silence: The Story of Today's Struggle for Religious Freedom. New York: Universal Publishing, 1942.
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/archives/SohrabBrokenSilence.pdf

Mirza Ahmad Sohrab. Abdu'l-Bahá's Grandson: Story of a Twentieth Century Excommunication New York: Universal Publishing for The New History Foundation, 1943
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/ABG.htm
http://www.h-net.org/~Bahá'í/diglib/books/P-T/S/sohrab/ABG.htm

Excerpts at bottom: Mirza Ahmad Sohrab. The Will and Testament of Abdu'l-Bahá, An Analysis. New York: Universal Publishing, 1944.
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/archives/SohrabWTAB.pdf

سهراب، میرزا احمد.داستان نقشه الهی .در جریان و بلافاصله پس از جنگ جهانی اول Sohrab, Mirza Ahmad. The Story of the Divine Plan. Taking Place during, and immediately following World War I. New York: The New History Foundation, 1947. Digitally republished, East Lansing, Mi.: H-Bahá'í, 2004.
http://www.h-net.org/~Bahá'í/diglib/books/P-T/S/sohrab/SDP.htm

میرزا احمد سهراب. سفر زیارتی بهایی من. شرح حال شخصی از دوران کودکی تا میانسالی
New York: New History Foundation, 1959.
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/archives/SohrabMBP.pdf

زندگینامه میرزا احمد سهراب (1893 - 1958) نوشته ویل جانسن ، متخصص نسب شناسی .
http://www.countyhistorian.com/cecilweb/index.php/Ahmad_Sohrab

 نوشته های مربوط به میرزا احمد سهراب

زندگینامه میرزا احمد سهراب،مدیر کاروان شرق و غرب, Inc. 3. n.p. [New York?]: n.d. [1954]. Collins 12.10.

Light-Bearer Magazine: A Persian Rosary, Winter 2000, pg 50 (reprint from The Theosophist, 1978)