HOME | ENGLISH WEBSITE
 
div class=Section1>

کسانی که معتقد به تداوم ولایت امر هستند

گروه های ولی امری تاریخچه ی بسیار جالبی دارند! اساساً سه گروه وجود دارد که هر کدام معتقدند یک ولی امر دارند و یک گروه که منتظر یک ولی امر است:

1.              بهاییان ارتدوکس (پیروان ژوئل بی مارانژلا)

2.              بهاییان تحت قیادت میثاق (پیروان نیل چیس)

3.              قلب آیین بهایی (پیروان ژاک سوقومونیان)

4.              بهاییان تربیت (پیروان رکس کینگ و همراهان)

اکثریت این گروه ها معتقدند که چارلز میسون ریمی دومین ولی امر آیین بهایی بود.

میسون ریمی ادعا کرد که او دومین ولی امر آیین بهایی است، زیرا:

1.              شوقی افندی او را به عنوان رئیس انجمن بهایی بین المللی تعیین کرد و آن را بیت العدل بین المللی "جنینی" نامید.

 

2.              رهبر بیت العدل جهانی باید ولی امر باشد.

 

3.              بنابراین شوقی افندی با تعیین او به عنوان رهبر انجمن بهایی بین المللی (که میبایست تبدیل به بیت العدل می شد) می خواست که چارلز میسون ریمی ولی امر بعدی باشد.

 

4.              میسون ریمی فرزند خوانده عبدالبهاء (اگر نه به صورت قانونی، حداقل به صورت روحانی بود) و بنابراین یک اغصان خوانده بود.

 

5.              عبدالبهاء پیشگویی کرد که میسون ریمی ولی امر بعدی ممکن است باشد با این جمله که گفت: "قریبا تو آیت هدایت نوع انسان خواهی بود".

میسون ریمی ادعا کرد که دومین ولی امر است و توسط شورا ناقض عهد معرفی شد. محفل روحانی ملی فرانسه و حدود 5000 نفر بهایی از میسن ریمی پیروی کردند.سالهای بعد ایادیان به اطراف رفتند تا هر که ریمی را انکار نکند طرد نمایند. ریمی ها گروه خود را شروع کردند و آن را "بهاییان تحت ولایت امر موروثی" نام نهادند. رکس کینگ به ریاست محفل آمریکا منصوب شد که در آن زمان شاید 1500 تا 2000 عضو داشت.

للاند جنسن (شوالیه ی بهاءالله) به عنوان عضو محفل ملی انتخاب شد. کینگ و جنسن همیشه علیه یکدیگر بودند. جنسن در نهایت به خاطر کینگ استعفا داد و بعداً پیرو دونالد هاروی (جانشین میسون ریمی ) شد. کینگ توسط میسن ریمی به دلیل «شیطان» بودن طرد شد. من نمی‌دانم کینگ چه کاری انجام داد تا سزاواراین عنوان شود؟ ظاهرااو موجب آزردگی تعدادی از بهاییان شد چون در طول تصدی اش به عنوان رییس "محفل روحانی ملی بهاییان ارتدوکس" نیمی از محفل ملی به همراه اکثر بهاییان ارتدوکس استعفا دادند و به تشکیلات بهائیان حیفایی برگشتند یا به گروه للاند جنسن پیوستند و یا کاملاً غیر فعال شدند.

 سپس رکس کینگ گروه خودش را باعنوان : " جامعه بهایی ارتدوکس " در لاس وگاس و نیو مکزیکو تشکیل داد. آن ها میگفتند که ریمی نه ولی امر بلکه فقط یک نائب بود و اینکه جامعه بین المللی بهایی یک شورای نواب است که رهبری امر را تا زمانی که وارثی واقعی از نسل بهاءالله بیاید و ولی امر شود بر عهده خواهند داشت (نواب میبایست او رابه این سمت برگزینند.) کینگ خود را به عنوان نائب بعدی و اعضای خانواده اش رابه عنوان اعضای نواب تعیین کرد. این گروه بعداً خود را : "جامعه بهائی تربیت" نام نهادند.

امروزه بزرگترین گروه ولی امری بهاییان ارتدوکس هستند که ژوئل بری مارانژلا آن را رهبری می کند.میسن ریمی در 1967 دونالد هاروی را که جزو شورای9 نفره نبود به عنوان جانشین خود منصوب کرد؛  ژوئل بی مارانژلا اعلام کرد که این انتصاب باطل است زیرا در آن زمان ریمی پیر وخرف شده بود و نمی دانست که چکار می کند. هم چنین گفت ازسال 1965 که ریمی شورای بین‌المللی بهائی (9 نفری ) را فعال کرد،از آنجاکه ازولایت امر کناره گیری کرد ژوئل مارانژلا سومین ولی امر شد.

دکتر للاند جنسن (بنیانگزار بهاییان تابع شرایط میثاق) ازدونالد هاروی به عنوان جانشین ریمی قبول داشت تا زمانی که هاروی او را به دلیل ادعای رجعت مسیح وموسس آیین بهایی است ،( مقامی که واقعاً بالاتر از ولایت امر بود ) طرد کرد پیروی می نمود. سپس جنسن اعلام کرد که پپه ریمی (پسر خوانده میسون ریمی) ولی امراست، ولی پپه این را تکذیب کرد، در نهایت به پیروان جنسن گفت که جنسن نادرست، فاسد و دروغگو است. برخی از پیروان جنسن این نامه ها را از پپه ریمی دریافتند و جنسن را رها کردند و پیرو ژاک سوقومونیان شدند.

نیل چیس یکی از مریدان پروپاقرص جنسن با پپه ریمی در ارتباط بود و پپه ریمی (که در آن زمان پیر شده بود) یک یا چند بار چیس را"فرزندم" خطاب کرد. این باعث شد که چیس ادعا کند پپه پدر روحانی او است، همان طور که عبدالبهاء پدر روحانی چارلز ریمی بود و او را "فرزندم" صدا می کرد. بنابراین در حالی که پپه ریمی می گفت "من ولی امر نیستم، ژاک سوقومونیان ولی امر است" نیل چیس گفت که "خب البته پپه ریمی ولی امر بود و او مرافرزند خطاب کرد بنابراین من جانشین او و سومین ولی امر آیین بهایی هستم." بهاییان تابع شرایط میثاق  فعلی دارای5 جامعه هستند.

زمانی که میسن ریمی ادعا کرد دومین ولی امراست ، ژاک سوقومونیان(همچون ژوئل بی مارانژلا) عضو محفل روحانی ملی فرانسه بود. محفل ملی فرانسه ریمی را به عنوان دومین ولی امرپذیرفت . نواب (9 نفرایادی که رهبری امر را پس از مرگ شوقی افندی بدست گرفتند) اعلان کردند که محفل ملی فرانسه منحل است و قفل های درها را عوض کرده و دفتر مرکزی را توقیف نمودند.

گروه فعلی که از ژاک سوقومونیان (بهایی وفادار به ولایت امر) پیروی می کنند حدود 50 عضو در جهان دارند.

مقاله "چارلز میسون ریمی و پیروان او" که ازسوی بیت العدل جهانی نوشته شده است می گوید که دونالد هاروی بدون نصب جانشین از دنیا رفت که این دقیق نیست. بلکه هاروی ، ژاک سوقومونیان را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. این را همه  می دانند: للاند جنسن، پپه ریمی و دیگران.