HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییانی که معتقدند الواح وصایا عبدالبها جعلی است

تنها فرقه از بهاییان که در حال حاضراساس آن بر مجادلات پیرامون ولایت امر یاادعایی جدیدمبنی برمقامات روحانی بنا نشده است، گروه بهاییان اصلاح طلب است، که توسط آقای فردریش گلایشر بهایی برجسته رهبری می شود. آن ها معتقدند که الواح وصایا عبدالبهاء یک سند جعلی است. این نحله بهایی مستقل به دنبال ترویج تعبیری معتدل تر و کمتراقتدارگرا از آیین بهائی است. آن‌هاقدرت مطلق و مصون از خطای هرنهاد بشری ،از جمله بیت العدل جهانی را رد می کنند. آن ها بهاییان قدیمی را هم چون میرزا احمد سهراب، روث وایت و دیگران را به عنوان بهاییان اصلاح طلب معرفی می کنند. اینجا دو متن مهم خواندنی که توسط گلایشر در تایید از فرقه خود نوشته شده است، موجود است:

·                  95 نظریه فرقه بهایی اصلاح طلب: هم چون تز مارتین لوتر که به نظر نشان شروع اصلاح طلبی مسیحیت می رسد، فردریک گلایشر موضع خود را در مخالفت با فساد  بهاییت تشکیلاتی فعلی دراین اساسنامه، بااین امید که آغازگر اصلاح طلبی در آیین بهایی باشد تنظیم کرد .

·                  در مورد حریت بهایی   

بهاییان آزاد

 بهاییانی هستند که معتقدند که ولایت روحانی بهایی با صعود عبدالبهاء پایان یافت و میثاق، آن طور که تا کنون شناخته شده است نه تعلیم موردتصورعبدالبهاء بلکه نظر نویسنده سندی جعلی است . بر اساس نظریه این گروه، الواح وصایای عبدالبهاء سندی جعلی است و آن ها به شوقی افندی اعتقاد ندارند.

علاوه بر تمام این انشعابات، یک گروه دیگر از بهاییان، پیروان جمشید معانی هستند. این گروه در حال حاضر توسط جان کر رهبری می شود و خود را به عنوان جوهره آیین بهایی معرفی می کنند. آن ها به ظهور سومین من یظهره الله پس از باب و بهاءالله معتقدند.

انجمن تاریخ بدیع (پیروان میرزا احمد سهراب): میرزا احمد سهراب از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹ منشی و مترجم عبدالبهاء بود. او انجمن تاریخ بدیع و کاروان باختر و خاور در نیویورک را به عنوان راه غیر مستقیم انتشار تعالیم بهایی بنیان گزاری کرد. او در سال 1939 توسط شوقی افندی طرد شد.