HOME | ENGLISH WEBSITE
 

دهشی ها

دهشی ها معتقدند که رهبرشان دکتر دهش سلیم موسی الاوشی (1912-1984) یک دین جدید به نام دهشی در بیروت لبنان بنیان کرد و او بازگشت باب (علی محمد شیرازی) است.

پیروان دکتر دهش ادعا می کنند که او پیامبر اعجاز-گر لبنان بود. آن ها هم چنین ادعا می کنند که او هزاران معجزه فرا طبیعی انجام داده است که توسط صدها نفرکه تعداد زیادی از آن ها هنوز زنده هستند مشاهده شده است. او پنج کتاب نیزمنتشر کرد ومدعی شد که وحی الهی هستند. 

با توجه به ارتباط این آیین جدید با بهاییت، پیروان دکتر دهش ادعا می کنند که او بازگشت باب –  سلف بهاءالله – بود. همان طور که باب ادعا کرد که رجعت مهدی است، دکتر دهش هم رجعت باب است. در واقع باب در کتاب های مختلفی که نوشت شکلی از تناسخ رابه نام رجعت تبلیغ کرد.

این کتاب ها توسط بهاییان منتشر نشده است و بیت العدل جهانی در حیفا از انتشار کامل این کتاب ها خودداری کرده است . اگرچه "منتخبات" ویژه دقیقاً گزینش شده را با حذف کلیه استنتاجات تناسخ از رجعت چاپ کرده اند . بیت العدل با فتوکپی نسخ اصلی کتاب های باب توسط محققین بهایی به منظور مطالعه مخالفت کرده است ولی تعداد کمی نشت کرده است یا در اختیار بهاییان ایران بوده است و تعداد کمی ترجمه قبلا ازمحققین های بهایی آماده شده است.

دهشی ها برای توجیه دیدگاهشان، تأکید می کنند که بهاءالله خودش ادعا کرد که رجعت امام حسین علیه السلام نواده ی شهید پیامبراسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.

فرستاده ی دکتر دهش پرفسور براکس که منسوب به رجعت پولس رسول است، تصریح کرد که بهاءالله یک "هادی" بوده است نه "پیامبر". یک هادی بایک پیامبر تفاوت دارد. پیامبر می تواند معجزات ماورای طبیعی انجام دهد ولی هادی نمی تواند. با این حال هادی می تواند وحی الهی را همچون پیامبر دریافت کند ولی به معنای دقیق کلمه یک پیامبر نیست .

آیین دهشی مسائل زیر رادر مورد آیین بهایی مطرح میکند:

·      بهاییان باکتمان آثار باب، تلاش می کنند که مآخد نظریه رجعت یا تناسخ را که باب تعلیم داد ونکته کلیدی آیین دهشی است پنهان کنند.

·      بهاییان کلام بهاءالله را که گفته تا 1000 سال دیگرظهوری نخواهد بود، سوء تفسیر کرده اند. در حالی که بهاییان ادعا می کنند که این بیان حاکی است که مظهر دیگری تا 1000 سال پس از بهاءالله نخواهد آمد، دهشی ها ادعا می کنند که این کلمات بهاءالله درمورد ظهور باب است که احکامش درست 1000 سال بعد از غیبت امام مهدی علیه السلام آمده است. (باب در سال 1260 هجری قمری قیام کرد و شایع است که امام در سال 260 هجری قمری غائب شد)

·      شواهد فراوانی وجود دارد که عبدالبهاء معصوم نبود و هرگز ادعای عصمت نکرد. در سال 1917 عبدالبهاء پیشگویی کرد که "صلح جهانی" تا سال 1957 بر پا خواهد شد. این پیش گویی در تمام نسخه های کتاب بهاءالله و عصر جدیدچاپ قبل از سال 1950 آمده است. در ویرایش سال 1950 این پیش گویی بدون هیچ توضیحی حذف شد. هم چنین عبدالبهاء چیزهای مشخصی (تاریخ ها، نام ها، حوادث) گفته است که با حقایق علمی یا تاریخی شناخته شده نمی خواند، هم چون تاریخ تاسیس خلافت بنی امیه، ملاقات سقراط  با انبیاء بنی اسرائیل، حکم موسی به قطع دست دزدان و غیره. واضح است که عبدالبهاء معصوم نبود و هرگز چنین ادعایی نکرد.

·      دهشی ها هم جهت با بهاییان اصلاح طلب، اعتبار و صحت الواح وصایا عبدالبهاء را زیرسؤال می برند ومدعی اند که به نفع شوقی افندی تحریف شده است. آن ها شواهد مستندی بر ای اثبات ادعای خود ارائه میکنند.

دهشی ها هم چنین با الهام از نشانی که توسط بهاءالله ابداع شده است ادعامیکنند که نشان نگین انگشتر اسم اعظم در واقع به ظهور دکتر دهش اشاره دارد. انگشتر اسم اعظم علامتی است متشکل از دو ستاره پنج پر با دو حرف عربی در وسط : ب (دو بار) و ھ (دو بار).

= ب (به)

=ه (ها)

ب (عمودی)

دو ستاره پنج پر

چه مفهومی در نشان انگشتر اسم اعظم نهفته است؟

بهاییان باور دارند که معنای آن این است:

ھ بالا = عالم خالق [حق]

ب وسط = عالم پیامبران [امر]

ھ پایین = عالم خلق

ب عمودی = ظهور پیامبران

دو ستاره = دو مظهر الهی  (باب و بهاءالله)

آنچه از این معنا میدانیم از این قرار است:

از چپ به راست بخوانید:

·                  ستاره 5 پر اول نشان دهنده باب است که علامتش یک ستاره 5 پر بود....

·                  با (دو بار) و ها (دو بار) بها گفته شده است دو بار: به معنی بهاءالله و عبدالبهاء.

·                  ب  عمودی دو  ھ  را با هم متحد می کند:

بهاءالله

عبدالبهاء

آن ها متحد شده اند زیرا پدر و پسر هستند.

·                  ستاره 5 پر نهایی نشان دهنده دهش است که علامت او نیز ستاره 5 پر بود...

بنابراین برای دهشی ها نقش اسم اعظم حامل پیام زیر است...

*باب(ستاره 5 پر) توسط دو بها (بهاءالله و عبدالبهاء) تبعیت خواهد شد، سپس می بایست دهش (ستاره5 پر ) بیاید تا این ظهور رابه کمال برساند.

پرسش های دهشی ها از بهاییان

1.              کجای نوشته های بهاءالله او ادعا کرده است که "پیامبر" است؟

2.              چرا شوقی افندی و بیت العدل انتشار کتاب های باب را (به جز منتخبات) ممنوع کرده اند؟

3.              چرا شوقی افندی و بیت العدل از دستیابی محققین بهایی به فتوکپی الواح و آثار باب ... بدون توضیح ممانعت می کنند؟

4.              چرا عبدالبهاء در کتاب مفاوضات گفت که ظهور بهایی "24 ولی امر" خواهد داشت در حالی که ظهور بهایی تنها یک ولی امر داشت؟

5.              چرا شوقی افندی در زمان مرگش بر روی "دارالولایة" کار می کرد در حالی که -چون طبق ادعای خودش معصوم بود- قبل از مرگش می دانست که او آخرین ولی امر است. پس دارالولایة برای که بود؟

6.              چرا شوقی، درشرایطی که فرزندی نداشت و تمام اغصان (نسل خونی بهاءالله ) به عنوان "ناقض میثاق" معرفی شده بودند، جانشینی تعیین نکرد ؟

7.              چرا عبدالبهاء از"ولی امرها" در "الواح وصایا" (چاپ اول توسط SE سال 1925) یا در"مفاوضات عبدالبها" (انتشارتوسط SE در 1930) نامی نبرد؟

8.              چرا عبدالبهاء گفت که بهاییان می توانند بهائی-مسلمان یا بهائی-مسیحی یا بهائی-فراماسون باشند و شوقی افندی درست نقطه مقابل را گفت؟

9.              چرا بسیاری از زائران بهایی که عبدالبهاء راملاقات کردند بعداً گفتند که او تناسخ را تبلیغ می کرد، ولی او درکتاب"مفاوضات" ( که تاسال 1930که به دستور شوقی افندی منتشر شد  هرگز توسط کسی دیده نشد ) برضد تناسخ تبلیغ کرد؟

10.       باب چه منظوری داشت که نوشت او "رجعت" امام مهدی است و ملا حسین (اولین مؤمن به او) رجعت حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم است؟ ملا حسین چگونه رجعت حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم است؟

11.       چرا بابی ها ادعا می کنند که باب می توانست معجزات ماوراءالطبیعی انجام دهد در حالی که شوقی افندی تمام معجزات فیزیکی را با عنوان "تمثیل محض" و "استعاره"و نه رویدادهای ماوراءالطبیعی واقعی توجیه میکند ؟

12.       چراشوقی افندی صرفابعداز هفت سال وبه حکم یک دادگاه انگلیسی فتوکپی های "الواح وصایا" عبدالبهاء رامنتشر کرد؟

13.       چرا یک متخصص خط  شناس انگلیسی مشهور - بسیار وارد به خط الرسم فارسی - به این نتیجه رسید که "الواح وصایا" مجعول است؟

وبسایت ها :

http://www.angelfire.com/mo3/dr.dahesh/

http://www.angelfire.com/mo3/dr.dahesh/Daheshism.html

 http://www.angelfire.com/mo3/dr.dahesh/bahai.html