HOME | ENGLISH WEBSITE
 

اهل بیان یا بیانی ها

کسانی که معتقدند جانشین واقعی باب میرزا یحیی صبح ازل است، نه میرزا حسین علی نوری (بهاءالله)

به طور کلی مورخین از آن دسته از پیروان نقطه اولی، باب، که ادعای میرزا حسین علی نوری را انکار کردند واز جانشین باب، میرزا یحیی نوری (ملقب به صبح ازل) پیروی کردند با عنوان ازلی نام برده اند. این نام گزاری عمدتاً به این دلیل استفاده شده تا تفاوتی باشد میان دو فرقه بابی . این موضوع هم چنین با مقاصد بهاییان جور در می آمد زیرا می توانست ارتباط میان بیانی ها و باب راپوشیده نگهدارد. 

در واقع این عنوانی است که بهاییان به بیانی ها داده اند حتی در کتاب اقدس (کتاب احکام بهایی  ) همان عبارت مورداستفاده در بیان فارسی بکار رفته است. یعنی اهل بیان (یا بیانی ها). عبارت ازلی هم است این مفهوم را به ذهن متبادر کند که صبح ازل ادعایی جداگانه برای خود داشت و شاید او مبدع تعالیم جدید و نادرستی بوده است . اصولا نیاز نیست عنوان جدیدی به بیانی ها اطلاق شود.  اصطلاح بیانی کاملا و انحصارا هویت و اعتقادات آن‌ها را تبیین میکند. به طور خلاصه چیزی با عنوان ازلی نداریم زیرا تمام ازلی ها بیانی هستند و تمام بیانی ها ازلی. آن ها وبسایت بسیار قوی و سرشار از اطلاعات دارند و به نظر می رسد که فرقه ای سازمان یافته باشند. وبسایت:

Web Site: http://www.bayanic.com